Than cám 7B, tiêu chuẩn giá mua bán than cám 7B

Than cám 7B

than cám 7b, than cam 7b
Đặc điểm than cám 7B:
Tiêu chuẩn than theo tiêu chuẩn cơ sở TC01:2006/TKV
Mã sản phẩm : MV 05B
Cỡ hạt mm : 0-20
Tỷ lệ dưới cỡ khi giao nhận ban đầu, không lớn hơn : 0%
Độ tro khô Ak : Trung bình : 52,50% - Khung giới hạn : 50,01 - 55,00%
Độ ẩm toàn phần Wtp : Trung bình : 9,0% Không lớn hơn : 13,0%
Chất bốc khô Vk : Trung bình 6,5%
Lưu huỳnh chung khô Skch: Trung bình : 0,6% Không lớn hơn :0,8%
Trị số toả nhiệt toàn phần khô Qkgr: Không nhỏ hơn : 3100 cal/g
Địa điểm giao nhận: Tại kho bên bán 
Phương thức giao nhận than cám 7B: Quan cân

Chuyến vé máy bay liên quan

Tin tức liên quan
 
 
 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THAN TRẦN QUỲNH

Địa chỉ: D15/T24, Đường Võ Văn Vân, Ấp 4, Vĩnh Lộc B, Q.Bình Chánh, TP HCM
Hotline:
than tổ ong liên hệ:0984 909 705
than hoạt tính liên hệ 0984 909 705

Website: thantranquynh.com , than tổ ong | than củi xuất khẩu