Than cám 7A , tiêu chuẩn giá mua bán than cám 7A

Than cám 7A

than cám 7a, than cam 7a
Đặc điểm than cám 7A:
Tiêu chuẩn than theo tiêu chuẩn cơ sở TC01:2006/TKV
Mã sản phẩm : MV 05A
Cỡ hạt mm : 0-20
Tỷ lệ dưới cỡ khi giao nhận ban đầu, không lớn hơn : 0%
Độ tro khô Ak : Trung bình : 47,50% - Khung giới hạn : 45,01 - 50,00%
Độ ẩm toàn phần Wtp : Trung bình : 9,0% Không lớn hơn : 13,0%
Chất bốc khô Vk : Trung bình 6,5%
Lưu huỳnh chung khô Skch: Trung bình : 0,6% Không lớn hơn :0,8%
Trị số toả nhiệt toàn phần khô Qkgr: Không nhỏ hơn : 3800 cal/g
Địa điểm giao nhận: Tại kho bên bán 
Phương thức giao nhận tham cám 7A: Quan cân

Chuyến vé máy bay liên quan

Tin tức liên quan
 
 
 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THAN TRẦN QUỲNH

Địa chỉ: D15/T24, Đường Võ Văn Vân, Ấp 4, Vĩnh Lộc B, Q.Bình Chánh, TP HCM
Hotline:
than tổ ong liên hệ:0984 909 705
than hoạt tính liên hệ 0984 909 705

Website: thantranquynh.com , than tổ ong | than củi xuất khẩu